pand

Fysiotherapeutenpraktijk
Kerkrade-West


Gladiolenstraat 179
6466 TS Kerkrade

Tel: 045 - 5411540

 

   

Fysiotherapie voor kinderen
Algemeen: De kinderfysiotherapie heeft als doelgroep, kinderen van 0 -18 jaar. De leeftijd dat de motoriek de grootste ontwikkeling door maakt. Specifiek voor kinderen is dat zij leren door sport en spel . Belangrijk is dan ook dat de therapie , via de belevingswereld van het kind , uitdaagt tot motorische leermomenten, die het niveau verhogen en die tevens plezier aan het bewegen geven.
Voor wie: De motorische ontwikkeling van een kind kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan heel verschillende oorzaken hebben. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor een optimale maatschappelijke deelname op de kinderleeftijd. De kinderen die de hulp in roepen van de fysiotherapeut zijn grofweg te verdelen in 3 groepen:

  • zuigelingen (0-2jaar)
  • peuters (2-4jaar)
  • schoolkinderen (4-18jaar)

Elke groep heeft zijn eigen specifieke indicaties en hulpvragen.
Aanmelding: Het kind kan verwezen worden door de huisarts, specialist, consultatiebureauarts of zonder verwijzing wanneer de leerkracht, ouder/verzorger motorische problemen signaleert of advies nodig heeft.
Na een intakegesprek volgt  een verder motorisch onderzoek, waarna in overleg met de ouder/verzorger en evt. kind (afhankelijk van de leeftijd) wordt overlegd of therapie nodig is. Bij het onderzoek kan gebruik gemaakt worden van verschillende motorische testen. Indien behandeling is geïndiceerd  dan wordt er een behandelplan opgemaakt en besproken . Soms is alleen advies al voldoende om ouder en kind verder te helpen.