pand

Fysiotherapeutenpraktijk
Kerkrade-West


Gladiolenstraat 179
6466 TS Kerkrade

Tel: 045 - 5411540

 

   

Specialisaties

 

 

Oedeemtherapie
Normaal gesproken wordt het lymfevocht naar de bloedbaan afgevoerd zonder dat men hier iets van merkt. Maar als er lymfeklieren verwijderd (borstkanker) of dichtgeslibd zijn, kunnen er problemen ontstaan wanneer het lichaam een grotere hoeveelheid lymfevocht moet afvoeren dan gewoonlijk (bijvoorbeeld bij een wondje dat is ge├»nfecteerd, of wanneer spieren intensief gebruikt worden, of als het lichaam wordt blootgesteld aan veel warmte).   
Het vocht hoopt zich dan op in arm of been, waardoor deze dik kunnen worden (lymfoedeem). Als oedeemtherapeut kun je door middel van manuele lymfedrainage het lichaam ondersteunen bij de afvoer van het vocht.
Verdere uitgebreide informatie is in onze praktijk verkrijgbaar.

 

Psychosomatische fysiotherapie
Vanuit de holistische benadering zien wij dat lichaam en geest (emoties) elkaar wederzijds beinvloeden. Bij evenwichtsverstoringen kunnen op  beide gebieden problemen ontstaan.
De psychosomatische fysiotherapeut werkt hier, via ontspanning en stress managment, met het lichaam als aangrijpingspunt, op in.
Hyperventilatie, angst-paniekstoornissen, overspannenheid, burn-out, spanningshoofdpijn en slaapstoornissen zijn enkele van de te behandelen klachten, maar het is veel breder.
Wij willen u graag hier uitvoeriger over informeren.


Fysiotherapie voor kinderen
Algemeen: De kinderfysiotherapie heeft als doelgroep, kinderen van 0 -18 jaar. De leeftijd dat de motoriek de grootste ontwikkeling door maakt. Specifiek voor kinderen is dat zij leren door sport en spel . Belangrijk is dan ook dat de therapie , via de belevingswereld van het kind , uitdaagt tot motorische leermomenten, die het niveau verhogen en die tevens plezier aan het bewegen geven.
Voor wie: De motorische ontwikkeling van een kind kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan heel verschillende oorzaken hebben. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor een optimale maatschappelijke deelname op de kinderleeftijd. De kinderen die de hulp in roepen van de fysiotherapeut zijn grofweg te verdelen in 3 groepen:

  • zuigelingen (0-2jaar)
  • peuters (2-4jaar)
  • schoolkinderen (4-18jaar)

Elke groep heeft zijn eigen specifieke indicaties en hulpvragen.
Aanmelding: Het kind kan verwezen worden door de huisarts, specialist, consultatiebureauarts of zonder verwijzing wanneer de leerkracht, ouder/verzorger motorische problemen signaleert of advies nodig heeft.
Na een intakegesprek volgt  een verder motorisch onderzoek, waarna in overleg met de ouder/verzorger en evt. kind (afhankelijk van de leeftijd) wordt overlegd of therapie nodig is. Bij het onderzoek kan gebruik gemaakt worden van verschillende motorische testen. Indien behandeling is ge├»ndiceerd  dan wordt er een behandelplan opgemaakt en besproken . Soms is alleen advies al voldoende om ouder en kind verder te helpen.

Behandeling/begeleiding:

De behandelingen vinden over het algemeen plaats in de praktijk, waar een ruime oefenzaal ter beschikking staat. Soms zijn er mogelijkheden om op school te behandelen. Kinderen t/m 2 jaar worden in principe thuis , in hun eigen vertrouwde omgeving behandeld.