pand

Fysiotherapeutenpraktijk
Kerkrade-West


Gladiolenstraat 179
6466 TS Kerkrade

Tel: 045 - 5411540

 

   
 

Verzekering

 

Directe toegankelijkheid fysiotherapie

 

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de specialist in beweging terecht. Zodat u direct kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. De screening neemt zo'n 15 minuten in beslag. In principe wordt er bij dit eerste contact geen behandeling gegeven. Wel wordt de screening vaker gekoppeld aan de eerste behandeling.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of een van zijn collega’s, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.


Nieuws 

Wij bemerken dat er onduidelijkheid bestaat over de nieuwe vergoedingen en het eigen risico voor fysiotherapie in 2012. Er wordt namelijk in de media de indruk gewekt dat vanaf 1 januari 2012 de eerste 20 behandelingen zelf betaald moeten worden. In de meeste gevallen  geldt dit niet en worden uw behandelingen voor kortdurende fysiotherapie gewoon vergoed, zoals het ook was in het afgelopen jaar 2011, door uw aanvullende verzekering.

De nieuwe regeling geldt alleen voor aandoeningen waarbij chronische fysiotherapeutische zorg nodig is (volgens een herziene lijst met chronische aandoeningen beschreven) bijvoorbeeld na een operatie of herseninfarct (C.V.A.). Bij deze aandoeningen geldt dan dat u zelf verantwoordelijk bent voor de eerste 20 behandelingen voordat de verdere behandelingen vergoed worden door de basisverzekering. Afgelopen jaar waren dit nog 12 behandelingen die op deze manier niet vergoed werden, maar dit is vanwege bezuinigingen verhoogd tot 20.
In de meeste gevallen zal de aanvullende ziektekostenverzekering voldoende dekking geven voor een aantal fysiotherapeutische behandelingen. De exacte dekking hangt af van het, door u gekozen aanvullende pakket. De kabinetsbezuinigingen hebben hier dus geen invloed op en dit betekent dat hier niets aan verandert!
In de chronische lijst zijn daarnaast een aantal indicaties geschrapt. Het bekendste voorbeeld hiervan is reuma in vrijwel alle vormen. Chronische fysiotherapeutische zorg valt (net als de ziekenhuiskosten en vaak vele medicijnkosten onder het eigen risico van 220 euro.
Heeft u na het lezen van het bovenstaande nog vragen over uw situatie in 2012? Neem dan gerust contact met ons op.